Çağımızın paradoksu

Pek çok alanda olağanüstü teknolojik ilerlemelerin yaşandığı bir dönemde bulunmaktayız. Gelişmiş ülkelerde sağlık standartları öyle bir ölçüde yükseldi ki, ortalama yaşam süresinde önümüzdeki onyıllar için büyük bir artış öngörülmekte. Olgun bir yaş olan yüz yaşına ulaşmak artık özel bir durum olmaktan çıkacak ve genel bir norm haline gelecek. 

Hal böyleyken, yükselen yaşam standartlarının aksine, hafif düzeyli engellilikler ve kronik hastalıklar keskin ve kaygı verici bir şekilde artış göstermeye başladı. Stres, tükenme, obezite ve kardiyovasküler problemlerin dahil olduğu ve yaşam tarzı kaynaklı bu rahatsızlıklar, sağlık bakım sistemlerine fazladan bir baskı uygulamakta, bir yük olmaktadır. Bu durum uzun vadede, modern sağlık bakım sistemlerimiz için sürdürülemez bir hal alacaktır. hhp bu yüzden kurulmuştur – bizler, sağlık bakımı konusunda farklı bir yaklaşımı benimsiyoruz ve bu süreç içersinde, müşterilerimiz tarafından karşılaşılan problemlere yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz

hhp, diğer hiçbir şirkete benzemez. Bizler, bir şirketten fazlasıyız. Biz aynı zamanda Avrupa çapında onbinlerce takipçi uzmana sahip bir felsefe sistemiyiz. “Sağlık bakımı” konseptinin gelecekte büyük bir değişikliğe uğrayacağına inanıyoruz ve buna inanan yalnızca biz değiliz. Aktivitelerimizin tamamının temelinde yatan şey, insanların hayatlarının kalitesini artırmaya yönelik arzu ve tutkumuzdur.

Şirketimizin temeli atıldığından beri, hhp’deki başlıca hedefimiz, insanların kendi sağlıklarının bakımını ellerine alarak kendilerine yardım etmelerini ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olmalarını desteklemekti. Vizyonumuz hem basit, hem de tutkulu, iddialı bir vizyondur; kişisel bakımı herkes için ulaşılabilir kılmak.

Bu nedenden dolayı kendimizi bir “kişisel-bakım” şirketi olarak sunmaktayız. Bizler, insanları yenilenmiş umut ve güven ile güçlendirme amacıyla mücadele vermekteyiz. Bu amacımıza bir sağlık uzmanları ağının destek ve tavsiyeleriyle birlikte ikincil rahatsızlıklar ve kronik problemlerle daha kolay başa çıkmamızı sağlayan ürünlerimizle, bilgi ve hizmetlerimizle ulaşmaktayız.

 

Sektördeki partnerlerimiz

Yapmakta olduğumuz şey, fizyoterapistlerle, hekimlerle ve diğer sağlık bakımı uzmanlarıyla – özellikle spor alanında çalışanlarla – yıllar içinde kurduğumuz yakın ilişki ve ortaklıklar olmadan mümkün olmazdı.

Bu uzmanlar ürün ve servislerimize güvenerek onları daha iyi bir bakım ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek amacıyla hastalarının tedavilerinde kullanmaya başladılar. Özellikle aralıksız bir şekilde devam etmesi gereken tedavilerde, ürünlerimiz hastanın kendi evinde ve kendi eliyle tedavisini mümkün kıldığından, uzun süreli rahatsızlıkların idaresinde ve hastaların düzenli olarak izlemini kolaylaştırmada söz konusu ürünlerimiz son derece yardımcı oldu.

Kişisel bakımın Avrupa bölgelerindeki önemi (% olarak)

Kaynak: The Epposi Barometer – Kişisel bakımın Avrupa’daki tüketici algıları – Niceliksel Çalışma 2013

Kişisel bakım prensibi

Vatandaşların sağlık bakımında basitçe pasif bir alıcı oldukları günlerin geride kaldığına inanmaktayız. Bizim vizyonumuz, hepimizin egzersiz, diyet ve kişisel medikasyon hakkında günlük tercihler yaparak sağlığımızı idare ettiğimiz, dolayısıyla bu konuda daha aktif bir rol aldığımız bir vizyondur.

Kişisel bakım, toplumun bireylerinin, yaşadıkları problemlerin neden olduğu engelliliklerin semptomlarını gidermek için kendilerinin harekete geçmesini, hastalık ve rahatsızlıklarla kendilerinin baş etmelerini, bunu yaparken de genel sağlık ve yaşam kalitelerini artırmalarını ifade etmektedir. Her on tüketiciden dokuzu, kişisel bakım konseptini hafif rahatsızlıklar, kronik problemler ve hastalıklarla mücadele etmenin ve bunları engellemenin önemli bir parçası olarak görmektedir. Dolayısıyla bu konsept, Avrupa’da yaygın olarak kabul görmektedir.

Araştırma ve klinik çalışmalar

Klinik çalışmalar, tüm Avrupa’da ve farklı klinik ve spor merkezlerinde yürütülmektedir. Aynı zamanda, Andulasyon teknolojisi temelinde yenilikçi tedavi stratejileri geliştirmek amacıyla hem yapay bir ortam olan laboratuvarda, hem de canlı organizma dahilinde araştırma projeleri yürütmekteyiz ve tüm bunları, söz konusu aktiviteleri başlatan, koordine ve takip eden Uluslararası Andulasyon Teknolojisi Birliği (IAAT)’nin desteğiye gerçekleştiriyoruz.

Dahası, yıllar boyunca kendisini çok sayıda hastalığın ve kronik rahatsızlığın uzun dönem etkileriyle mücadele etmeye adamış çeşitli kurum ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurduk. Partnerimiz olan bu kurum ve kuruluşları sürekli olarak ürünlerimizi denemeye ve Andulasyon teknolojisini test etmeye davet ediyoruz.

Hayatınıza bir gülümseme ekleyin

Biyofizik alanında gerçekleşen olağanüstü ilerlemelere dayanan bir teknoloji

Andulasyon, biyofizik alanında gerçekleşen muazzam gelişmelerin doğrudan sonucu olan bir teknolojidir. Biyofizik, hastalığı önlemek, yeni ve yenilikçi tedaviler bulmak amacıyla sağlığın anlaşılması için fiziğin, kimyanın ve matematiğin gücünü kullanır. Basit bir şekilde söylemek gerekirse biyofizik, biyoloji ve fizik arasında kurulan bir köprüdür.

Disiplinlerarası bilim, hastalıkların tedavisinde olağanüstü bir aşama kaydedilmesini sağlayan yeniliklerin bir kaynağı oldu. 1953 yılında DNA’nın yapısını açığa çıkaran şey, biyofizik bilimiydi ve aynı zamanda bu bilim, bize medikal görüntülemeyi, kalp pillerini, kardiyak defibrilatörleri, böbrek diyalizini, radyasyon terapisini ve bütün bunların yanında daha pek çok devrimsel niteliğe sahip medikal teknolojiyi verdi.

Andulasyon, sahip olduğu teknoloji fiziğin prensiplerine ve biyolojinin mekanizmalarına dayandığından, biyofiziksel araştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Andulasyon teknolojisi, mekanik olarak oluşturulan titreşimlerin kızılötesi ışık ile birleştirilmesi sonucu gerçekleştirilen ve hücre metabolizmasının uyarılması ile rejenerasyon süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen bir teknolojidir.

İşte bu araştırma alanı, hhp’nin gittikçe artan bir rol oynamayı planladığı, bunu da insanların kendilerine bakabilmelerini sağlayıp, bunu yaparken de hayatlarına bir tebessüm katarak insanlara güç veren ürünlerle hizmetleri geliştirip bunlara ulaşımı mümkün kılarak gerçekleştireceği bir alandır.